Faze izrade metal-keramičke navlake

Posted by on March 03, 2021 · 1 min read

Navlaka je fiksna protetska nadoknada koja nadoknađuje destruisanu krunu jednog zuba. Izrađuje se kroz nekoliko kliničkih i laboratorijskih faza, a izrada započinje brušenjem zuba u stomatološkoj ordinaciji, u lokalnoj anesteziji. Brušenjem se zub smanjuje u svim mojdimenzijama, kako bi bilo dovoljno postora za cementiranje navlake, u odnosu na susjedne zube i zube u suprotnoj vilici u zagrizu. Potom se uzimaju otisci i zagriz i šalju u zubotehnički laboratorij.

Tehničar izlijeva radne modele od gipsa, ulaže ih u artikulator i tako analizira situaciju koja odgovara stanju u pacijentovim ustima. Zbrušeni zub na modelu izolira lakom, koji zauzima prostor za cement. Potom se voskom modeluje buduća krunica reducirane morfologije, debljine 0,3-0,6 mm i odlivni kanali. Voštani model se ulaže u kivetu sa uložnim materijalom, što predstavlja kalup za livenje metala. Na visokoj temperaturi u peći vosak sagorijeva, a metal se centrifugalno ulijeva u prostor iz kojeg je sagorio vosak. Nakon hlađenja metala, odrežu se odlivni kanali, a metalna podkonstrukcija se pjeskari i polira. Kad je obrađena, šalje se u ordinaciju na probu u ustima pacijenta.

Proba metala je klinička faza. Stomatolog postavlja metalnu podkonstrukciju na zbrušeni zub i pregleda da li je dobro rubno zatvaranje, te odnos prema zubima agonistima i antagonistima.

U sljedećoj laboratorijskoj fazi se na metalnu podkonstrukciju ručno nanosi tečni estetski materijal - keramika. Keramika se nanosi tehnikom slojevanja do formiranja punog morfološkog oblika. Pečenjem se keramika trajno veže na metal i postaje čvrsta, a pečenje se izvodi u nekoliko faza (pečenje opakera, dentinskog sloja, caklenskog sloja). Na kraju se vrši glaziranje radi sjaja i glatkoće.

I posljednja faza je cementiranje metal-keramičke navlake trajnim cementom na zbrušeni zub.

Sviđa ti se Zubic Iva? Klikni na dugme ispod da me podržiš! Postani Patreon!