Promjene na zubima povezane sa starenjem

Posted by on February 27, 2023 · 2 mins read

Starenjem organizma dolazi do brojnih fizioloških, ali i patoloških promjena na svim organima. Efekti starenja su vidljivi i na tkivim usne šupljine, prvenstveno zubima i parodonciju.

Najočiglednija promjena je trošenje cakline na incizalnim ivicama i griznim površinama zuba, takozvana atricija. Dešava se usljed funkcije žvakanja, ali i drugih parafunkcijskih kretnji, npr usljed bruksizma. Kod izraženog trošenja, zubi su skraćene dužine i kroz istanjenu caklinu prosijava žuti dentin. Dentin je generalno osjetljiv na sve vrste nadražaja, međutim stariji ljudi neće osjećati bol na ovim mjestima. Razlog je to što se i pulpna komora smanjuje, pulpa povlači zbog odlaganja sekundarnog dentina, a dentinski tubulusi zatvaraju.

Do promjene boje zuba dolazi i zbog akumulacije pigmenata iz hrane, pića, duhana itd. Vrlo često su prisutne i pukotine cakline, poznate kao infrakcije. Nastaju u funkciji odgrizanja, žvakanja, od blagih udaraca itd, a dovode do drugačijeg prelamanja svjetlosti i postaju vidljive kao uzdužne linije na glatkim površinama zuba. Promjeni boje zuba doprinose i prisutni ispuni, karijesne lezije, erozije i vrlo često ogoljeli vratovi i korijenovi zuba.

U starijoj životnoj dobi vrlo su česta parodontalna oboljenja, koja progresivno dovode do gubitka alveolarne kosti i rasklimavanja zuba. Čak i kod osoba sa zdravim parodoncijem, moguća je involucija gingive i ogoljavanje korijenova zuba, što opet dovodi do promjena u izgledu. Osim toga, korijen zuba je prekriven samo tankim slojem cementa, zbog čega se kod starijih osoba često razvija i karijes korijena.

Starenje, udružena sistemska oboljenja i terapija koju stariji pacijenti uzimaju može dovesti do smanjenog lučenja pljuvačke. Suhoća usta dodatno doprinosti razvoju karijesa i parodontalnih oboljenja.

Kumulativni efekti fizioloških promjena nastalih starenjem i svih oboljenja usta i zuba kroz život, dovode do značajnih oštećenja i gubitka zuba. Većina pacijenata starije životne dobi su djelomično ili potpuno bezubi. Kod većine starijih osoba u usnoj šupljini mi zapravo nalazimo protetske radove ili nesaniranu krezubost, a vrlo rijetko prirodne zube sa efektima starenja.

Sviđa ti se Zubic Iva? Klikni na dugme ispod da me podržiš! Postani Patreon!