Antikoagulantni lijekovi

Posted by on July 08, 2022 · 2 mins read

Antikoagulantni lijekovi - sprječavaju rast već stvorenih ugrušaka i sprječavaju nastanak novih ugrušaka. Ordiniraju se kod velikog broja oboljenja, pa je značajan broj pacijenata privremeno ili trajno na antikoagulatnoj terapiji. Neka od oboljenja koja zahtijevaju primjenu antikoagulatnih lijekova su: atrijska fibrilacija, infakrt miokarda, moždani udar, ventrikularne srčane bolesti, ugradnja umjetnih zalistaka, tromboza, embolija itd.

Neki od antikoagulantnih lijekova su varfarin, marivarin, dabitgatran, rivaroksaban, markumar, acenokumarol, nefrakcioni i niskomolekularni heparin itd. Pacijenti na antikoagulantnoj terapiji mogu imati veću sklonost krvarenju, što je važno znati kad se planiraju krvave stomatološke intervencije.

Učinak antikoagulantne terapije se mjeri međunarodnim normaliziranim omjerom - INR (eng. internalional normalized ratio). Ovaj nalaz je klinički značajan i pri planiranju krvavih stomatoloških intervencija i treba biti svjež, tj.pacijent ga treba provjeriti neposredno prije same intervencije. Optimalan nalaz INR-a za bezbijedne oralno-hirurške intervencije je 2,5-3,5. Tada nije potrebno konsultovati internistu za korekciju antikoagulante terapije. Vrijednost INR-a niža od 2,5 znači povećan rizik za tromboembolijska stanja, a vrijednost veća od 3,5 znači povećan rizik za krvarenje. U slučaju vrijednosti INR-a koje nisu terapije, potrebno je konsultovati internistu kako bi se antikoagulatna terapija promijenila i prilagodila planiranoj hirurškoj intervenciji. Na tržištu su se pojavili i novi antikoagulantni lijekovi, kod kojih nalaz INR-a nije mjerodavan za procjenu rizika od krvarenja. Dobro je poznavati ove lijekove i konsultovati se s internistom oko smjernica za rad.

Antiagregatorni lijekovi - lijekovi koji sprječavaju agregaciju trombocita. Propisuju se, također, za različita oboljenja, kao što su atrijalna fibrilacija, angina pectoris, infarkt miokarda, kod ugradnje srčane premosnice itd.

Neki od antiagregatornih lijekova su acetilsalicilna kiselina, inhibitori adenozindifosfata, dipiridamol itd. I kod upotrebe ovih lijekova, moguće je produženo krvarenje nakon oralno-hirurške intervencije.

Za procjenu učinka ovih lijekova, ne koristi se nalaz INR-a, već vrijeme krvarenja i broj trombocita. Ipak, ovi nalazi su najčešće u terapijskim vrijednostima, pa lijekove nije potrebno isključivati ili na drugi način korigovati terapiju. Rizik od tromboembolijskih stanja kod ukidanja ove terapije je veći u odnosu na rizik od krvarenja.

Stomatolog bi trebao poznavati oboljenja i stanja koja zahtijevaju terapiju antikoagulantnim i antiagregatornim lijekovima, te mjere lokalne hemostaze. Pacijenta je potrebno uputiti da uradi odgovarajuće nalaze i znati te nalaze interpretirati. U slučaju nejasnoća, konsultovati internistu i tražiti pismenu saglasnost za stomatološko liječenje. Stomatolog nikada ne smije samostalno mijenjati ili isključivati antikoagulantnu ili antitrombocitnu terapiju pacijentu, jer je nosi veliki rizik za razvoj tromboembolijskih stanja.

Sviđa ti se Zubic Iva? Klikni na dugme ispod da me podržiš! Postani Patreon!