Vitamin D ili holekalciferol je liposolubilni vitamin, koji se uglavnom stvara fotohemijskom reakcijom u epidermisu kože pod uticajem UVB sunčevog zračenja. Povezan je sa brojnim biološkim funkcijama, a najpoznatija je njegova uloga u metabolizmu kalcija i fosfata. Vitamin D potiče reapsorpciju kalcija u crijevu, potiče osteoblastičnu aktivnost i kalcifikaciju koštanog matriksa. Nedostatak ovog vitamina može imati uticaj i na oralno zdravlje. Ako tokom rasta i razvoja zubi (intrauterini period i rano djetinjstvo) postoji manjak vitamina D, može se manifestovati neadekvatnom kalcifikacijom dentina, kašnjenjem u nicanju, dentinskom displazijom, defektima cakline. Sve ovo dovodi do većeg rizika za nastanak karijesa, zbog čega se u zemljama sa smanjenom insolacijom često preporučuje uzimanje suplemenata vitamina D ženama u trudnoći i djeci. Uočeni su pozitivni efekti suplementacije na prevenciju karijesa.

Kod odraslih pacijenata, kad je završen rast i razvoj zuba, značaj vitamina D za oralno zdravlje se može posmatrati sa parodontološkog stajališta. Važan je za sintezu proteina koji izgrađuju sluznice, koje su barijera za prodor mikroorganizama u dublje u strukture parodonta. Također ima ulogu u specifičnom imunitetu, koji suprimira destruktivne efekte hroničnog parodontitisa. Zbog svoje uloge u metabolizmu kalcija i fosfata, važan je za održavanje normalnog denziteta kosti. Brojna istraživanja nedostatak vitamina D dovode u vezu sa rizikom za razvoj agresivnog parodontitisa i osteoporoze. Smatra se da bi suplementacija vitaminom D i kalcijem mogla bi poboljšati stanje parodoncija, spriječiti ili usporiti resorpciju kosti, poboljšati imunitet pacijenta i prirodnu zaštitu od infekcije.

Preporuke za suplementaciju: djeca i osobe do 50 godina 200 IJ dnevno, a stariji od 50 godina mogu uzimati 400 IJ vitamina D dnevno.