Kako će izgledati svijet nakon pandemije, što će se dešavati u narednim mjesecima i godinama, hoćemo li samo nastaviti tamo gdje smo stali, ili ćemo zaista biti u dubokoj ekonomskoj krizi? Face Mask izvor: Associated Press

Ne možemo predvidjeti budućnost, ali o njoj često razmišljamo dok u svojim domovima strpljivo čekamo povratak u ordinacije.

Pandemija je već dovela do globalne ekonomske krize, koja se dosad najviše odrazila na djelatnosti u okviru turizma i ugostiteljstva, kao što su hotelijerstvo i avijacija. I stomatološke ordinacije su diljem svijeta već tjednima zatvorene, obzirom na visoki rizik od prijenosa infekcije zbog same prirode posla. U rijetkim ambulantama radi poneki stomatolog, pod maksimalnim mjerama samozaštite. U ovim uvjetima, pružaju se isključivo intervencije prve pomoći. Vlasnici privatnih ordinacija se suočavaju sa velikim materijalnim gubicima, zbog čega su primorani otpuštati osoblje ili smanjivati plaće. Sva pažnja je sada usmjerena na državne vlade, od kojih se očekuje pomoć svim djelatnostima pogođenim restrikcijama.

Sigurno je da ćemo se uskoro vratiti našim pacijentima, ali ne znamo šta možemo očekivati, kako će se pacijenti ponašati? Da li će doći do značajnog pada kupovne moći? Da li će se pacijenti odlučivati samo za nužne tretmane, na terapiju boli, na terapiju u estetskoj zoni? Hoće li pacijenti birati ekstrakciju nad endodontskim tretmanom, odustajati od skupih ortodontskih i implantoloških tretmana? Hoće li nestati dentalnog turizma, ako ljudi generalno budu manje putovali u budućnosti? Ima li mjesta optimizmu? Možda se pacijenti, kad dobiju natrag svoju slobodu, ipak odluče da ostvare sve one želje koje su u prošlosti odgađali, da ne štede na svom zdravlju i izgledu.

Od stomatoloških ordinacija će se definitivno očekivati još strožija i efikasnija kontrola cross infekcija, bolja samozaštita osoblja, dezinfekcija svih površina i materijala, kako u ordinaciji, tako i u čekaonici. Možda u budućnosti bude obavezna vakcinacija protiv zaraznih bolesti, kao što je sezonska gripa, za sve zdravstvene radnike. Umjesto klasičnih hirurških maski, možda će se prednost dati korištenju maski-respiratora (N95, FFP2) u rutinskoj praksi, bez obzira na epidemiološku situaciju. Da li će rad sa asistencijom biti obavezan, u cilju bolje zaštite od širenja infekcija? Samo dobra sukcija saugerom može spriječiti prekomjerno stvaranje i širenje aerosola. Asistent čistim rukavicama dodaje instrumente i tako se sprječava kontaminaciju površina, ručki ladica, instrumenata itd.

Sve ovo bi zapravo bile dobre promjene u našoj praksi, tako da definitivno ima mjesta optimizmu. Nadamo se da ćemo u budućnosti biti bolje pripremljeni za ovakve nepredvidive događaje.